ยินดีต้อนรับ »ระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย

เสียงไร้สาย ระบบเสียงไร้สาย ระบบกระจายเสียงไร้สาย ระบบเสียงประกาศไร้สาย หอกระจายข่าวไร้สาย ระบบกระจายเสียงและประกาศเตือนภัยทางไกลอัตโนมัติไร้สาย
ก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ในการกระจายข้อมูลข่าวสาร แจ้งเหตุ และเตือนภัย ด้วยคลื่นวิทยุ จากศูนย์ควบคุมไปยังลูกข่ายที่ติดตั้งกระจายไปในพื้นที่ชุมชน หมู่บ้าน ทำให้สามารถกระจายข่าวสาร แจ้งเตือนภัยได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ข้อดี ของระบบกระจายเสียงไร้สาย
สะดวกและรวดเร็วในการติดตั้งและดำเนินการ
ไม่มีปัญหาเรื่องสายสัญญาณขาด หรือโดนแอบตัดสาย
สามารถใช้กับพื้นที่ๆไม่มีเสาไฟฟ้า หรือสามารถเดินสายได้
เป็นระบบสำรองกรณ์ระบบสายใช้งานไม่ได้
ระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย ระบบกระจายข่าวไร้สาย หอกระจายข่าวไร้สาย สำหรับโครงการ กระจายข่าวไร้สาย อบต เทศบาล
ระบบกระจายเสียงไร้สาย ระบบกระจายข่าวไร้สาย หอกระจายข่าวไร้สาย สำหรับโครงการ กระจายข่าวไร้สาย อบต เทศบาล